Kartutsnitt

Hyttegrenda er avmerka med markøren midt på kartet ovanfor. Du kan bevege deg og zoome inn/ut ved å benytte deg av kontrollane øverst til venstre i kartbildet. Øverst til høgre kan du velge om du vil sjå kart, satelittfoto eller begge deler over området.

Eidsvatnet Hyttegrend ligg ved Eidsvatnet i Eidsdal - ca. 10 km frå Eidsdal sentrum og 15 km frå Geiranger.

Køyretida frå Ålesund og Vestnes - i sommarhalvåret også frå Lom, Stryn og Åndalsnes - er om lag 1 1/2 - 2 timar - Ideell avstand til hytta? Heilårsveg Geiranger - Grotli er på planstadiet, men ligg nok litt fram i tid. Og kanskje blir det med tida også ferjefritt samband Eidsdal - Linge?